Stille og rolig hjemtur

Vegvesenet fryktet lange påskekøer, men slik ble det aldri.