Skjerper straffen for miljøkriminalitet

Høyesterett har skjerpet straffen for daglig leder Jostein Berland i Vest Tank fra halvannet til to års fengsel.

berland

I tingretten og lagmannsretten ble Berland dømt til halvannet års fengsel. Det ble karakterisert som den strengeste dommen som er avsagt i en sak om miljøkriminalitet her i landet. Høyesterett valgte å skjerpe straffen.

Berland var daglig leder da to tanker med giftig avfall eksploderte ved anlegget i Gulen i Sogn og Fjordane våren 2007. Det spredte seg forurensning fra eksplosjonen over et stort område, og flere hundre personer har fått helseplager etter eksplosjonen.

— Den strengeste straffen

Høyesterett konstaterer at tankanlegget ulovlig tok imot restavfall fra avsvovling av bensin, og at det ble skapt fare for menneskers liv og helse ved den prosessen som ble igangsatt og som førte til eksplosjonen.

— Jeg tror det har stor effekt at en stiller enkeltpersoner til ansvar, og at folk som driver i farefull næring ser at det ikke bare blir en bot til selskapet, men at de selv risikerer å sitte i fengsel, sier Istad.

Ifølge Istad er dette den strengeste straffen som er gitt i en ren miljøkriminalitetssak i noen norsk rettsinstans. Han hadde bedt om to og et halvt års fengsel, men er likevel fornøyd med dommen.

«Sterkt profittmotivert»

— Vi synes dommen gir mange gode uttalelser om hvorfor personer som begår alvorlig miljøkriminalitet må straffes strenger, sier statsadvokat i Økokrim, Tarjei Istad.

Høyesterett skjerpet straffen for tidligere daglig leder i Vest Tank, Jostein Berland i forhold til dommen i lagmannsretten, fra ett år og seks måneder til to års fengsel.

— De har her fulgt opp det løpet som er lagt de siste årene om et skjerpet straffenivå på dette området, sier Berland.

Når Høyesterett har skjerpet straffen, skyldes det blant annet vurderingen av skadene eksplosjonen medførte på befolkningen i Sløvåg, og det at handlingene som førte til eksplosjonen var «sterkt profittmotivert».

Styreleder risikrer tilsvarende

— Man tok ikke veien om søknad til myndighetene og å følge regelverket, men heller en snarvei for å tjene mye penger på kort tid, sier Istad.

Også Vest Tanks rådgiver, Karl Jan Erstad, risikerer nå skjerpet straff. Høyesterett opphevet lagmannsrettens frifinnelse, noe som betyr at saken går tilbake til lagmannsretten.

Rettssaken mot styrelederen i Vest Tank, som har vært utsatt, kommer trolig opp på nyåret 2013, sier Istad. Økokrim håper at saken mot rådgiveren kan tas samtidig.

Styrelederen er tiltalt for noenlunde det samme som Berland, og risikerer derfor tilsvarende straff.

Rådgiveren

— Jeg er ganske overrasket, men ved rimelig godt mot, sier advokat Torbjørn Kolås, som forsvarer Vest Tank-rådgiver Karl-Jan Erstad,

— Erstad ble klart frifunnet i Gulating lagmannsrett forrige gang, og jeg kan ikke se noen grunn til at han ikke blir frifunnet igjen, sier Kolås.

Han viser til at en aldri har fått endelig slått fast hvorfor det eksploderte på Vest Tank i 2007. — Hvis rådet fra Erstad var feil måtte det få en konsekvens, og når en ikke vet hvorfor det eksploderte blir det feil. Spørsmålet er om han kunne ant at dette var farlig, sier han.

Ifølge advokat Kolås driver Erstad sin egen etterforskning for å finne svaret.

Kolås er oppgitt over at saken nå tar enda lengre tid før den blir avgjort. Saken strekker seg tilbake til 2006, noe han mener får konsekvenser når vitner nok en gang må føres for retten, trolig om et års tid.