• (1/2)
    I ELVEN: Dumperen kjørte av veien på E16 over Filefjell. Mennene oppå anleggsmaskinen forsøkte å få personen inne i anleggsmaskinen ut. De jobbet iherdig like etter ulykken og hentet blant annet en spade hos de andre anleggsfolkene, og forsøkte å bruke denne i redningsarbeidet. FOTO: EINAR AARRE

Kritisk for mann (20) som kjørte i elven

Dumper-sjåfør kjemper for livet på Haukeland.