• BA OM FENGSEL: Aktor Eli Valheim (til h.) la ned påstand om seks måneders fengsel for en 20 år gammel ungdomsleder, som har tilstått å ha hatt et seksuelt forhold til en 14-årig konfirmant. Egil Jordan er jentens bistandsadvokat. FOTO: Ørjan Deisz

Konfirmantleder dømt for overgrep mot 14-åring

Fikk 30 dagers fengsel.