Bakteriefylte lesesaler

Lesesalene ved Universitetet i Bergen har ti ganger større konsentrasjon av bakterier enn de ansattes kontorer.