Reddet opp av vannet

Mannen (47) lå 15-20 minutter i vannet før han ble reddet i land.