Vil ikke endre loven

Regjeringen vil ikke endre loven, men mener Riksadvokaten bør se på påtalepraksis.