- Rotenon dreper alt liv i lang tid. Derfor er det svært vanskelig å få løyve til slik giftbruk, sier Gry Walle, rådgiver ved Miljøvern— og klimaavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Det er bare Miljøverndirektoratet som kan gi tillatelse til å sette ut rotenon.

BT fortalte i går at det er en betydelig, uønsket abborbestand i en rekke lokale vann, særlig i Tveitevatnet. Abboren fortrenger ørreten, og forrykker den naturlige økobalansen. Abboren er ulovlig satt ut av mennesker.

- Det er fryktelig ødeleggende for ørret- og laksebestanden at abboren har fått bre om seg i våre vassdrag, sier Walle.

- Hva kan gjøres for å bremse utviklingen?

- Det er dessverre nesten en umulig oppgave. Det er vanskelig å fiske opp all abboren på naturlige måter. Rotenon er et så drastisk skritt at det ikke er noen realistisk metode. Det eneste vi hos Fylkesmannen kan bidra med, er å informere grundig om skadevirkningene ved å sette denne fisken ut i våre vassdrag, sier rådgiveren.

Formann Arne R. Larsen i Bergen Sportsfiskere synes også det er et for drastisk skritt å rotenonbehandle de aktuelle vannene der abboren har fått formere seg.

- Vi har ikke diskutert det i styret, så dette er mitt eget syn. Man bør tenke grundig gjennom konsekvensene før man velger å sette ut rotenon, sier han.

Larsen ser utstrakt garnfiske som eneste, alternative metode til å angripe abboren.

- Men det vil uansett bli svært vanskelig å bli helt kvitt den, sier han.