• SØPPELROM: Lagerhall 17 er stor sjølv i halv storleik. Om eit halvt år er han ferdig sprengt og dobbelt så djup, nesten 60 meter frå golv til tak. Bergen rådhus er 51 meter høgt. FOTO: Rune Sævig

Fyller fjellet med miljøfarleg avfall

Ei heil fjellside i Odda blir stappa full av miljøfarlege tungmetall. Det er fisken i fjorden glad for.