— Det kom 150 asylsøkere hit på en gang. Det var ikke tanken, men sånn ble det, sier ordfører Arild Ingar Lægreid i Årdal kommune til NTB.

Formannskapet gikk imot de opprinnelige planene om å etablere asylmottak i kommunen, men skal ha blitt overprøvd av Fylkesmannen.

- For raskt

De opprinnelige planene om en sentral institusjon ble skrinlagt, men noen måneder senere ble Heros desentraliserte mottak etablert - med asylsøkerne bosatt i en rekke boliger i lokalmiljøet.

Ifølge Lægreid er kommunen og Hero enige om at etableringen at mottaket burde vært gjort gradvis og over lengre tid. Grunnen til at Utlendingsdirektoratet (UDI) presset gjennom en hurtigetablering skal ha vært at tilstrømningen av asylsøkere fra Eritrea var spesielt stor.

Vil ikke svare

— Det er en utfordring at det skjer så raskt fordi kommunen skal etablere et apparat for å håndtere dette på en god måte. Og det apparatet har vi kanskje ikke fått helt på plass, sier han.

Lægreid forteller at kommunen ble forespeilet en blandet gruppe asylsøkere, hvor hovedandelen skulle være familier. Da alle de 150 asylantene var ankommet, viste det seg at hovedvekten lå på unge, enslige menn.

— Jeg vil ikke svare på om det var feil eller ikke å etablere mottak her. Det er Utlendingsdirektoratet som styrer den prosessen, sier Lægreid.