Her er det eneste ledige rommet

En fortvilet protest i papp fra lærerstudentene.