Krasjet i Helleneset

Kystvakten har gått om bord og kontrollerer båtfører.