Spesielt utsatt for glatt vei

Veien ved Ådlandsvatnet er den mest ulykkesbelastede på E39 i Hordaland.