• (1/4)
    TETT PÅ: Etter at Hardangerbrua opna og E16 Gudvangatunnelen blei stengt vart Rv. 13 gjennom Øvre Granvin del av den mest trafikkerte traseen mellom Bergen og Oslo. Julian September bur i det blå huset, og fryktar alvorlege ulukker. FOTO: RUNE SÆVIG

Her er hovudvegen til Oslo

Eit vogntog dekkjer nesten heile vegbreidda, og bebuarane søv med hjartet i halsen. Rv. 13 gjennom Øvre Granvin er no del av den mest trafikkerte traseen Bergen–Oslo.