Inspeksjon etter avfallsbrenning i Sløvåg

Klima- og forurensingsdirektoratet inspiserte torsdag Wergeland-Halsvik i Sløvåg i Gulen i Sogn og Fjordane etter avfallsbrenning ved bedriften i januar.