Her renn flaumvatnet

40-50 husstandar stod i fare for å bli evakuert.