• (1/2)
    MEDISINER: Slik sitter hun morgen og kveld. Tar astmamedisin og en medisin mot cystisk fibrose – selv om hun ikke har sistnevnte sykdom. - Medisinen holder lungene mine i sjakk, men den gjør meg ikke mindre sensitiv, sier hun.

May blir alvorlig syk av parfyme

Et besøk hos May Helland krever et døgn med forberedelser. Hvis du bare stikker innom, kan hun bli alvorlig syk. Hver fjerde av oss plages av andres parfyme.