• «MANGLER EVNE»: - Byrådet mangler gjennomføringsevne innen rusfeltet, sa leder i Bergen Ap, Marte Mjøs Persen, i en debatt om ruspolitikk onsdag kveld. Panelet besto av (f.v.) sosialbyråd Lisbeth Iversen i Bergen, BTs nyhetsredaktør Gard Steiro, journalist og eks-Megafon-redaktør Thomas Anthun-Nilsen og Bergen Ap-leder Marte Mjøs Persen. FOTO: FRA BSTV-VIDEO

Lover bedre rusomsorg

Overdosedødsfall, bostedsløse og rusavhengige som må halse mellom tilbud og tiltak. - Vi må gå inn i rusproblematikken på en helt annen måte, innrømmer sosialbyråd Lisbeth Iversen i Bergen.