• UENIGE: Fylkesmann Lars Sponheim og byrådsleder Monica Mæland.

Byrådet jenker seg (litt)

Byrådet godtar 25 av 34 innsigelser fra Fylkesmannen. - Men vi er fortsatt helt uenige, sier byrådsleder Monica Mæland.