• (1/3)
    HØY VANNSTAND: De siste dagene har det kommet store nedbørsmengder på Voss, og vannstanden i Vangsvatnet har allerede steget kraftig.

Varsler 50-årsflom på Voss

Vannstanden blir trolig høyest tirsdag morgen.