• (1/3)
    D13_0542.JPG FOTO: BJØRN OTTO AARHEIM

Full fyr i marina

Båt utbrent, naboer forberedt på evakuering.