Brann på Nattlandsåsen - en til legevakt

Rykket ut til brann i stue på Nattlandsåsen