Trafikkulykke i Fana

Kollisjon i Hamrevegen i ettermiddag.