• BYGGER OM: Elektriker Vegar Njøsen jobber for å gjøre arbeidshverdagen bedre for operasjonsleder Terje Magnussen. Det meste av arbeidet skal være ferdig i midten av januar.

Dobler 112-kapasiteten

Nav-ansatte har 30 sekunder på seg til å ta telefonen. På politiets nødsentral er det ingen tidsfrist.