• FERSK STUDIE: Forsker Esperanza Dias har forsket på pasienter med innvandrerbakgrunn og deres vaner i primærhelsetjenesten. Funnene i studien avkrefter det som tidligere har vært kjent om innvandrernes legevaner.

Innvandrere går mindre til legen

En fersk studie avkrefter tidligere påstander om at innvandrere går oftere til legen enn norskfødte. - Det er faktisk omvendt, sier forsker.