• INNBRUDD: Tyvene kom seg inn gjennom et av vinduene mot Korskirkeallmeningen. FOTO: PAUL SIGNE AMUNDSEN

Innbruddstyver stakk av med kassen

Knuste vinduet og knabbet pengene.