Folk får ikke likeverdige tjenester, mener avdelingssjef Trond Fjetland Aarre ved Nordfjord psykiatrisenter.

— Bruken av døgnplasser varierer sterkt fra institusjon til institusjon, uten at det er mulig å lese ut av tallene hvorfor det er slik. Det er like grisgrendt og naturskjønt i Sunnhordland som i Nordfjord, sier Aarre.

I siste nummer av Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter Aarre kritiske spørsmål til døgnbehandling i psykiatrien.

— Bruk heller pengene på tidlig hjelp der folk bor, enn kostbare innleggelser, sier Aarre, som har gjort nettopp det i Nordfjord.

Uten henvisning

Til Nordfjord psykiatrisenter kan folk ringe uten å gå veien om fastlege og henvisning. Pasienter som trenger det, har stående tilbud om seng på dagen. Når krisen inntreffer, har senteret et utrykningsteam. Snart er det ambulante teamet tilgjengelig døgnet rundt.

Resultatet står å lese i statistikken til Helsedirektoratet, som viser at Nordfjord har færrest innleggelser på Vestlandet. I 2012 hadde de knapt 2000 døgnopphold pr. 10.000 innbyggere.

I andre enden av skalaen ligger befolkningen i Fyllingsdalen og Laksevåg, som sokner til Betanien DPS. Der var det nesten 5000 døgnopphold pr. 10.000 innbyggere.

Innleggelser er dyrt. I Betaniens område ble det brukt anslagsvis 35 millioner kroner mer på liggedøgn pr. 10.000 innbyggere enn i Nordfjord.

- Gir veldig trygghet

Rune Larsen er blant pasientene som er glad for lavterskelprofilen til psykiatrisenteret på Eid. Når hverdagen blir for tung, kan han selv legge seg inn i fem dager. Da følger han behandlingsopplegget på psykiatrisenteret, går fjellturer, trener og deltar i aktiviteter.

— Når jeg kjenner at nok er nok, at jeg trenger en pause fra hverdagen, så tar jeg en fem dagers. Det gir en veldig trygghet å vite at jeg har den muligheten, sier han.

Larsen har diagnosen posttraumatisk syndrom etter en vanskelig oppvekst og mange års erfaring med psykiatrien.

Første gang han var innlagt, for 15 år siden, varte sykehusoppholdet i ni måneder.

— Den gang var jeg veldig syk. Nå tar jeg kontakt før jeg blir så dårlig, forteller han.

Slike avtaler om åpen retur reduserer tallet på liggedøgn, viser forskning.

- Ikke likeverdige tjenester

Aarre mener forklaringen på de store variasjonene ligger hos tjenestestedene, ikke i befolkningen.

— Det eneste vi kan slå fast er at institusjonene har betydelig handlefrihet. Hvis de spiller sine kort slik at de i hovedsak ender opp med døgnbehandling, blir resultatet enda mer døgnbehandling.

Om lag halvparten av døgnoppholdene skjer på sykehus, resten på DPS-er, men også her er variasjonene store.

Aarre er særlig opptatt av å begrense sykehusoppholdene, som er de mest kostbare.

En sykehusbehandling for en psykiatrisk pasient i Helse Bergen koster i snitt 285.000 kroner.

— Klarer vi å hindre to innleggelser, kan det finansiere en sykepleierstilling, påpeker han.

Aarre vil ikke gi inntrykk av at alt er rosenrødt i Nordfjord.

— Det er ikke alt som lykkes her heller, og det er langt igjen før vi kan tilby de tjenestene folk fortjener. Men jeg tror vi går i riktig retning, sier han.

Trappet ned sengetallet

Betanien lå på topp nasjonalt, men har siden redusert sengetallet.

— Det er behov for omstilling av psykisk helsevern fra hovedtyngden på døgnbehandling til mer utadrettet og ambulant tjeneste og oppfølging, sier Brede Aasen, som leder Betanien DPS.

Helsedirektoratets nyeste statistikk over døgnbehandling, med tall fra 2012, viser at Betanien-området har flest liggedøgn i hele landet.

— Etter en grundig prosess ble vi enig med Helse Vest om å redusere antall døgnbehandlingsplasser fra 30 til 26 i 2013, opplyser Aasen.

døgnopphold i psykriatrien.pdf

Han mener Betanien nå ligger på et riktig nivå i forhold til befolkningens behov.

— I tråd med føringen

Kollegene ved Solli DPS på Nesttun, som dekker Os, Fusa, Samnanger, Austevoll og Fana bydel, har gått lenger enn Betanien og fjernet syv av 27 sengeplasser.

Solli ligger nesten nede på nivå med Nordfjord i bruken av døgnbehandling.

— Dette er resultatet av en villet politikk og dessuten i tråd med føringer fra Helse Vest, sier direktør Inger-Johanne Nedreaas Haukedal.

Penger spart på sengeplasser er i stedet brukt på ulike dagtilbud. Solli har også et ambulant team.

— De som trenger innleggelser, får det, understreker Haukedal.

Forskjeller i ventetid

Satsingen på rimeligere behandlingsformer enn døgnopphold gir mulighet til å ta imot flere, noe som kan avleses i venteliste-tallene.

Nordfjord psykiatrisenter har en gjennomsnittlig ventetid i underkant av 30 dager. I Helse Bergen er ventetiden i voksenpsykiatrien nær 60 dager.

Solli har fått beskjed av Helse Vest om å holde ventetiden under 65 dager i snitt.

— Vi ligger godt under det i snitt. Pasienter som trenger det akutt, kan få time på dagen, sier Haukedal.

Betanien har nå gjennomsnittlig ventetid på 38 dager for poliklinisk behandling og 14 dager for døgnbehandling.

— Helst vil vi ha ventetiden ned i under 20 dager, men vi er ikke der ennå, sier avdelingssjef Trond Aarre ved Nordfjord psykiatrisenter.