Det tok jentene én måned å venne seg til mobilfri skolehverdag