Mange feilmeldingar

Bebuarane i Møllendalsveien 63 A har fleire gonger vorte vekte av falske brannalarmar dei siste vekene.