Busskrasj i stolpe - for annen gang

For annen gang på vel et år har en Gaiabuss kollidert med samme trestolpe i den samme svingen i Hordnesvegen i Fana.