Psykiatrien venter narko-smell

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Bergen venter en økning i antall ungdommer med psykiske lidelser som følge av ecstasy-misbruk.