Dramatisk økning i akutte psykiatri-innleggelser

Til nå i år er tallet på akuttinnleggelser i psykiatrien i Helse Bergen økt med 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.