Ulovlig å ta inn flygende ekorn

En tidligere dyrehandler fra Bergen er dømt til å betale 15.000 kroner i bot, for å ha tatt inn flere rovfugler, 6 flygeekorn og 40 svarthalepræriehunder.