Utval skal sjå på fastlandssamband til Bergen

Eit utval i Fjell kommune skal vurdera nærare korleis arbeidet med fastlandssamband til Bergen skal organiserast.