Slått til ridder av ørreten

Fiskeoppdretterne Endre Rundhovde fra Osterøy, og Daniel Støle fra Haugesund, er utnevnt til riddere av ørreten.