Rullestolen ødelegger studieplanene

Rullestolen har ikke hindret Camilla Aase fra å følge normal studieplan. Helt til hun ville begynne på spansk grunnfag i høst.