Vil legge ned skoler og sykehjem

Nedleggelse av tre barneskoler og Lindås sjukeheim. Utskriving av eiendomsskatt og salg av kommunale eiendommer. Dyrere barnehager, SFO og stengte svømmehaller.