En av to tunneler dårlig sikret

440 av landets 948 veitunneler mangler påkrevd sikkerhetsutstyr. Aller dårligst er sikkerheten i det nordgående løpet i Fløyfjellstunnelen.