Lover buss hvert 5. minutt

Gaia lover hyppigere avganger fra 18. februar. Hvert femte minutt skal det gå buss fra NHH og Nesttun til sentrum. Les hvordan ruteendringene påvirker deg!