Vestlandet uværsstengt

Fjellovergangene mellom Vest- og Sør-Norge er stengt som følge av ras og uvær. I Hordaland advarer vegsjefen mot unødig ferdsel i indre deler av fylket.