Krever 15 milliarder til rassikring

Hordaland, Sogn og Fjordane og fem andre fylker krever 15 milliarder kroner fra regjeringen for å sikre veier som er utsatt for rasfare.