Trusler skulle avverge eksklusjon

Terje Sørensen har truet gruppeleder Liv Røssland og stortingsrepresentant Karin Woldseth med bråk i Frp dersom Arvid Blommedal blir forsøkt ekskludert.