Utrygg is på nesten alle vann

Isen er nå utrygg på nesten alle vann i Bergen. Kommunen ber folk undersøke skiltingen nøye.