Luksusprosjekt vekker strid

Beboere i Fjellsiden raser mot nytt boligprosjekt og føler seg trampet på av utbygger. En av naboene frykter at hans eget prosjekt kan ryke.