Kritisk til nedleggingsplaner

Framlegget om å legga ned Norheimsund vidaregåande skule si trebåtbyggjarline i Jondal blir møtt med vantru.