Riksadvokaten slipper å møte i retten

Riksadvokat Tor-Aksel Busch slipper å møte i retten for å forklare seg i Geir Sæleviks erstatningssak. Det avgjorde tingrettsdommer Jan Ivar Brønn i går.