Avslår å senke krav til inneklima

Helsedepartementet avslår ønsket fra Bergen kommune om å senke kravet til frisk luft i skoler og barnehager.