Raser mot brakker i fengslene

Justisministeren vil sette opp brakker i fengslene for å redusere soningskøen. De fengselsansatte raser.