Genhjelp til legemiddelvalg

Genene kan vise om du vil få bivirkninger av medisinen du tar.