Fyll og tull hele natten

Fyllekjøring, trusler, utslåtte tenner og ruteknusing - samt en rømling i grøftekanten. Politiet på Vestlandet var ikke arbeidsledig i natt.